Partner in innovatie


Samen met U en uw medewerkers én aanvullende experts, maken we in teamverband werk van uw innovatie. 

 

 

Innovatie en vernieuwing zit in ons DNA, het stroomt door onze aderen. We plaatsen de mens hierin centraal.

Van idee tot realisatie helpen wij organisaties zichzelf te overstijgen. Innovatie van processen, diensten en producten, die aansluiten bij de droom van vandaag.

De droom van flexibel en agile werken, waarin continu met en van elkaar geleerd wordt. Waar we werken aan rendabele en relevante bijdragen.  Samen met u maken we werk van Innovatie. Concreet aan de slag. Gezamenlijk vinden we nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden. Met experimenten en Proof of Concepts voeren we tests uit. Concreet en tastbaar. Al doende leren we. Snel. En we voeren Pilots uit. We doorlopen korte en behapbare cycli. Zo ontwikkelen we nieuwe producten, diensten of processen. Het is een ontdekkingstocht. We gaan op avontuur, waarbij we al doende leren en markt kansen pakken.  Van meet af aan houden we rekening met een in productie name, zodra de proef geslaagd is. Innoveren in snelle en kleine stappen, zodat in een vroegtijdig stadium de toegevoegde waarde en de ontwikkelingsrichting helder wordt. 


Onze zachte kant

Samen met U, uw medewerkers, met experts, creatieve geesten, met partners uit onze netwerken. Puur mensenwerk, een bedding creëren waarin de ruimte ontstaat om te vernieuwen en te innoveren. Wij geloven in de kracht van mensen en in de kracht van teams. Verbindingen leggen, die tot nieuwe creaties komen. 

Tastbaar bouwen

Wij houden van bouwen. De mouwen opstropen, creëren en realiseren. We kijken wat producten, diensten of processen nodig hebben en zetten daarvoor de nieuwste technologieën in. Wij werken met Big Data, Data Sciences, Artificiële Intelligentie, Systeem Dynamische Modellen, Snelle systeem bouw met Low Code platformen en Sensoring (Internet of Things).

Uitgelicht:

Zelfsturing: zodat hét onszelf overstijgt

 

Hoe kan je innovaties meer impact laten geven en tot grotere hoogtes laten opstijgen. Oftewel hoe kan je iets groter laten worden dan jezelf of de ideeen die je over een onderwerp of ontwikkeling hebt. Zelfsturing is een ultiem middel om ontwikkelingen zichzelf te laten overstijgen. Lees meer...Onze referenties zijn

Rijkswaterstaat, Eneco, Interpolis, ANWB, DeSchutter Neroc, Unilever, Douwe Egberts, Athlon, Advantive, Stichting Raja Yoga Nederland, Stichting Voeten in de Klei, Pouw, Sligro